Przypominamy o usłudze Express Payments i informujemy, jakie inne aktualne metody wypłaty środków są dostępne w Admitad.