Аleksandr Bachmann: Jak uruchomiliśmy proces transformacji i do czego to doprowadziło!

Dyrektor generalny i założyciel Admitad Aleksandr Bachmann wyjaśnia, dlaczego Admitad postanowił zmienić swoją strukturę biznesową i co należało zrobić w tym celu.

Spółka Admitad została założona w Niemczech w 2009 roku przez Aleksandra Bachmanna. W 2019 roku Admitad składa się z  Admitad Affiliate Network, Admitad Projects, Admitad Invest. Łącznie w holdingu Admitad pracuje ponad 900 ludzi na całym świecie. Dzisiaj dyrektor generalny i założyciel spółki, reprezentowanej przez biura już w 7 krajach, z siedzibą w Heilbronn (Niemcy), opowiedział dlaczego w Admitad podjęli decyzję o zmianie struktury biznesu i co należało w tym celu zrobić.

 

Decentralizacja jako możliwość szybkiego podejmowania decyzji

Jak odróżnić zdecentralizowaną firmę od firmy scentralizowanej?  Przede wszystkim musimy spojrzeć na styl zarządzania i proces podejmowania decyzji: zdecentralizowana struktura daje możliwość podejmowania decyzji menedżerom, którzy są bliżej klientów końcowych i są w pełni zaangażowani w proces. Ci, którzy są „w temacie”, są świadomi wszystkich pułapek i odpowiednio oceniają sytuację.

W ramach scentralizowanej struktury kierownictwo wyższego szczebla zastrzega sobie większość uprawnień. Proces podejmowania większości decyzji koncentruje się na najwyższym poziomie hierarchicznego łańcucha, który ostatecznie staje się złym schematem.

Każdy powinien ponosić odpowiedzialność za decyzje przyjęte w ramach obszaru swej odpowiedzialności. Ostatecznie najbardziej efektywne decyzje są podejmowane „na pierwszej linii“.

 

Kiedy biznes potrzebuje decentralizacji?

 W każdej dużej firmie przychodzi czas, kiedy konieczne jest zaangażowanie menedżerów niższego szczebla. Jeśli odpowiedzialność skoncentrowana w rękach jednej osoby, próby utrzymania wszystkiego pod własną kontrolą mogą mieć druzgocące konsekwencje.

Na początku 2019 roku zaczęliśmy zmieniać strukturę zarządzania, aby firma miała oddzielne działy odpowiedzialne za zyski w poszczególnych krajach i regionach.

 

Oddzielenie funkcji krótkoterminowych i długoterminowych

Biznes nie może rozwijać się intensywnie, gdy ci sami pracownicy są odpowiedzialni za taktyczne i strategiczne zadania. Nie rozdzielając tych funkcji, przeważają krótkoterminowe zadania, które przynoszą dziś pieniądze. Natomiast nie pozostaje uwagi i środków na rozwój i planowanie  przyszłości.

W ramach nowej struktury utworzyliśmy osobne zespoły, które będą zajmować się długoterminowym rozwojem reklamodawców i wydawców. Działy te będą szukać nowych źródeł ruchu, modeli biznesowych i sposobów zarabiania, na które firma powinna zwrócić uwagę. 

Natomiast, inne osoby będą zaangażowane we wsparcie operacyjne klientów i partnerów.

 

Po co potrzebna jest decentralizacja?

W Admitad Affiliate Network pracuje obecnie 450 pracowników w  7 biurach. Оdpowiadają oni za biznes firmy Admitad w 20+ krajach i mówią w 22 językach. Konieczna była decentralizacja funkcji zarządczych, między innymi ze względu na dysonans terytorialny i osobliwości językowe.

Skutecznie zarządzać taką firmą można tylko wtedy, gdy ma się odpowiednie informacje na temat kluczowych rynków obecności Admitad. W naszym przypadku wolumeny danych są zbyt duże dla jednej osoby.

Zdawaliśmy sobie doskonale sprawę z tego, że transformacja będzie miała wpływ na wszystkie działy firmy bez wyjątku. W nowej strukturze wychodziliśmy z funkcji biznesowych i nie tworzyliśmy specjalnych stanowisk dla ludzi. Rozumieliśmy, że ten proces wymaga znacznych inwestycji, co odbije się na kosztach. 

JEDNAK

Analizując doświadczenia dużych międzynarodowych firm, zdaliśmy sobie sprawę również z tego, że firma może zapewnić najwyższą jakość usług we wszystkich regionach działania ТYLKO w obecności zdecentralizowanej struktury zarządzania.

Było nas coraz więcej, firma rosła, а interakcja między funkcjami i komunikacja wymagały znacznej poprawy.

I, co jest ważne, wysoka konkurencja wymagała szybkiej reakcji na czynniki zewnętrzne: zmiany na rynku, nowe ustawy. Decentralizacja pozwoli firmie Admitad pozostać stabilną w obliczu ciągłych zmian.

 

Jak decentralizacja będzie stymulować inicjatywę i ulepszy serwis dla reklamodawców i wydawców?

Аleksandr Bachmann: “Mój zespół to siła firmy, jej serce. Mamy świetny personel, który jest gotowy wziąć na siebie większą odpowiedzialność, jestem w nich na 100% pewien. Są tacy, którzy są od początków firmy Admitad, ale są też młodzi kierownicy.

Zrobiliśmy to, aby nie tylko dyrektor generalny był odpowiedzialny za zyski firmy, ale także ponad 20 osób – menedżerów w regionach, krajach i segmentach.

 

Decentralizacja zmusza do podejmowania ważnych decyzji, a jednocześnie sprawia, że pracownicy wyraźnie czują się częścią firmy. W związku z tym zespół będzie zmotywowany do  ulepszenia serwisu we współpracy z reklamodawcami i wydawcami.“

 

Co zostało zrobione w ramach transformacji?

W ramach decentralizacji powstały odrębne piony region- kraj-segment. Każdy kraj otrzymał prawo do samodzielnego decydowania o tym, jak rozwijać firmę, korzystać z narzędzi marketingowych, rekrutować pracowników. Dlatego ważne decyzje są podejmowane przez tych, którzy najlepiej w zespole rozumieją realia regionu.

Oprócz tego, w każdym kraju połączyliśmy menedżerów związanych z reklamodawcami i wydawcami.Teraz są podporządkowani swojemu menedżerowi segmentu, z których każdy jest odpowiedzialny za zyski firmy w jednym z sześciu obszarów (e-commerce, finanse, podróże, usługi online, gry online, aplikacji mobilne).

Chcemy żebyś poznał  zespół Admitad, który będzie odpowiadać za biznes w krajach i regionach. Za operacyjną jednostkę biznesową Admitad będzie odpowiadał Аrtiom Оzierkow razem z regionalnymi i krajowymi menedżerami:

 

Co się zmieni dla reklamodawców i wydawców?

 Od razu zauważą wzrost poziomu świadczonych usług. Dzięki połączeniu dwóch działów (do pracy z reklamodawcami i wydawcami), zwiększy się szybkość interakcji klientów z partnerami, a także szybkość przetwarzania wniosków o indywidualne warunki współpracy.

Oprócz tego pojawi się szereg nowych usług takich jak planowanie strategiczne, rozwój i promocja partnerskich programów. Nie wystarczy uruchomić program partnerski — aby odniósł sukces należy zajmować się rozwojem i promocją, angażować do współpracy nowych wydawców.

 Małe zmiany obejmą pracę z globalnymi klientami w różnych GEO. Pozwoli to im skuteczniej promować programy partnerskie, biorąc pod uwagę specyfikę regionów, w których zespół Admitad ma doświadczenie w rozwoju biznesu.

W ramach nowej struktury stworzyliśmy osobny dział do oceny jakości usług świadczonych przez sieć partnerską. Możemy więc utrzymać przyzwoity poziom usług i stale go podnosić. Głównym zadaniem działu jest przewidywanie sytuacji potencjalnie konfliktowych i eliminowanie problemów, zanim się pojawią.

 

Co będzie dalej?

Aby zrealizować wszystkie nasze plany, będziemy musieli zatrudnić około 300 osób w różnych biurach. Jesteśmy otwarci na ludzi, którzy chcą prowadzić marketing afiliacyjny na poziomie globalnym.

Do końca 2019 roku planujemy też otworzyć dodatkowe centrum rozwoju, aby szybciej wprowadzać nowe produkty i narzędzia dla reklamodawców i wydawców.

 

Nowe funkcje narzędzia Lost Order dla wydawców
Spotkanie Aliexpress z wydawcami w biurze Admitad

0 komentarzy

Napisz komentarz