Dział kontroli jakości Admitad

Dział kontroli jakości jako wyodrębniona, scentralizowana jednostka została utworzona w czerwcu 2019 r., aby zapewnić nowy poziom jakości usług Admitad Affiliate Network tak dla reklamodawców, jak i wydawców.

Biznes marketingu afiliacyjnego buduje się na partnerstwie i zaufaniu. Zadaniem działu kontroli jakości jest przestrzeganie i realizacja warunków trójstronnej współpracy – reklamodawców,wydawców i samej sieci partnerskiej.

Jakie zadania będzie rozwiązywać dział kontroli jakości?

Jakość technicznej integracji reklamodawców

Wyróżnia się kontrolę podczas uruchamiania i  procesu integracji programu partnerskiego.

Podczas uruchamiania nowego programu partnerskiego dział kontroli jakości sprawdza prawidłowość:

  • wyboru rodzaju integracji
  • ustawienie integracji
  • obecność niezbędnych testów z konkretnymi wynikami.

Jeżeli podczas procesu weryfikacji zostaną wykryte jakiekolwiek odstępstwa, dział kontroli jakości zabroni uruchomienia programu partnerskiego. Eliminuje to możliwość utraty ukierunkowanych działań w procesie pracy dla wydawców.

Nieprawidłowości podczas śledzenia programu partnerskiego to stracenia zarobków dla wydawców. Aby wykryć awarie w śledzeniu aktywnego programu partnerskiego, utworzono automatyczny system powiadamiania oparty na  danych konkretnego programu partnerskiego.

Dział kontroli jakości może zainicjować ponowną integrację reklamodawcy z systemem Admitad w przypadku awarii śledzenia lub uruchomienia programu partnerskiego. Eliminuje to również możliwość utraty ukierunkowanych działań w procesie pracy dla wydawców po reintegracji.

Oszustwo ze strony wydawców

Także nie możemy wykluczyć oszustwa ze strony wydawców. Naszym zadaniem jest szybko go wykrywać i reagować.

Oszustwo może wyrażać się pod różnymi postaciami: hakowanie cookies, brand bidding, ruch motywowany, podmiana źródeł ruchu, naruszenie warunków współpracy z programem partnerskim i inne.

Przekroczenie czasu weryfikacji ze strony reklamodawców

Сzas weryfikacji  – okres od momentu, w którym użytkownik wykonuje działanie docelowe. Ten czas daje się reklamodawcy w celu sprawdzenia transakcji i poinformowania sieci afiliacyjnej o stanie tego działania (odrzucone lub zatwierdzone).

Naszym zadaniem jest zwiększenie kultury potwierdzania statusów działań docelowych przez reklamodawców w wyznaczonym terminie. To klucz do owocnej współpracy z wydawcami.

Wyniki badania Akademii Admitad potwierdzają, że terminowość potwierdzenia transakcji jest najważniejszym czynnikiem przy wyborze programu partnerskiego.

Zgodność z czasem weryfikacji jest w interesach samego reklamodawcy, im szybsze jest potwierdzenia, tym szybciej wydawca może ponownie zainwestować swoje zarobki w dalszą promocję programu partnerskiego.

Shave ze strony reklamodawców

Shave – celowe zniekształcenie informacji o rzeczywistym stanie działania docelowego przez reklamodawcę, co wyraża się przypisaniem rzeczywiście wykonanej transakcji statusu „odrzucona”, w celu niepłacenia za niego.

Korzystamy z dwóch głównych sposobów wykrywania shave’u- zakupy kontrolne i narzędzie zgubione zamówienia.

W przypadku, gdy reklamodawca według miar statystycznych wpadnie w podejrzenie o shave, wówczas dokonujemy zakupów kontrolnych, a ich koszty ponosi reklamodawca.

Czas moderacji wydawców do współpracy z programem partnerskim

Czas moderacji to okres od momentu złożenia przez wydawcę wniosku o współpracę z programem partnerskim do momentu odpowiedzi na zgłoszenie – potwierdzenie lub odrzucenie współpracy.

Moderacja może być po stronie menedżera reklamodawcy Admitad lub po stronie Affiliate menedżera reklamodawcy.

Możemy wyobrazić sytuację, w której klient przyszedł do sklepu, aby kupić produkt i wydać pieniądze. W tym samym celu wydawca składa wniosek o współpracę z programem partnerskim. Jeśli utrzymasz kupującego w oczekiwaniu przez dwa tygodnie, czy uważasz, że kupi produkt od Ciebie lub w innym sklepie? Czy przez analogię z wydawcą poczeka na rozpatrzenie wniosku, czy też rozpocznie współpracę z innym programem partnerskim?

Szybkość moderacji znajduje się w pierwszej trójce najważniejszych czynników współpracy między wydawcą a reklamodawcami.

Zadaniem działu kontroli jakości jest skrócenie czasu moderacji do minimalnego poziomu.

Коntrola jakości rozwiązywania zapytań od wydawców i reklamodawców

Co miesiąc otrzymujemy mnóstwo zapytań (tickets) оd wydawców i reklamodawców w celu rozwiązania problemów. 

Mierzymy nie tylko czas odpowiedzi wewnątrz Admitad, ale też i jakość serwisu: aby zaznaczony problem był rzeczywiście rozwiązany. Zadaniem nowego działu Admitad – jest podwyższenie jakości rozwiązywania problemów. 

Jakość serwisu Admitad dla reklamodawców i wydawców

Nikołaj Burkow, szef działu kontroli jakości w  Admitad:”Naszym celem jest zadowolenie klientów i partnerów. Praca działu powinna być niewidoczna dla wszystkich uczestników procesu. W rezultacie liczba pytań od klientów i partnerów w kontrowersyjnych i problemowych sytuacjach będzie dążyła ku zeru.”

W razie pytań możesz się skontaktować z działem kontroli jakości używając adresu: watchteam@admitad.com

Rozpoczynamy sezon sprzedażowy: China Fest od Admitad i bonusy dla wydawców
Jak działa kod śledzenie Admitad w Firefox z adBlock