Admitad Kalite Kontrol Departmanı

Kalite kontrol departmanı, 2019’da Admitad satış ortaklığı ağı tarafından verilen hizmetlerin kalitesini yeni bir seviyeye getirmek adına özel bir birim olarak kuruldu.

 

Satış ortaklığı işi,  güven temelinde kurulur. Kalite kontrol departmanının görevi, reklamverenler, yayıncılar ve satış ortaklığı ağı aralarındaki üçlü işbirliğinin şartlarına uymasını ve yerine getirmesini sağlamaktır..

 

Admitad kalite kontrol departmanı hangi görevleri yerine getiriyor?

 

Reklamverenlerin Kaliteli Teknik Entegrasyonu

 

Satış ortaklığı programının çalışma sürecini sağlanan kontrol ikiye ayırt edilir.: programın başlatılması kontrolü ve iş sırasında kontrol.

 

Yeni bir satış ortaklığı programın başlatıltığı zaman kalite kontrol departmanı aşağıdakileri kontrol eder:

  • entegrasyon türü seçimi
  • entegrasyon ayarları
  • belirli sonuçlarla gerekli testlerin olması

 

Kontrol sırasında sorunlar bulunursa, kalite kontrol departmanı satış ortaklığı programının başlatılmasını yasaklar. Bu, yayıncıların iş sırasında kazanç kaybetmesini ortadan kaldırır.

 

Satış ortaklığı programının tracking ile ilgili olabilecek sorunları, yayıncılar için kazanç kaybı anlamına geliyor.

 

Aktif bir satış ortaklığı programının  tracking ile ilgili olabilecek sorunları belirlemek için bu satış ortaklığı  programının verilerine dayanan otomatik bildirim sistemi kurulmuştur.

 

Kalite kontrol departmanı, satış ortaklığı programının  tracking ile ilgili olabilecek sorunları tespit edilmesi durumunda,  reklamverenin Admitad sistemi ile yeniden entegrasyonunu başlatabilir. Yeniden yapılacak entegrasyon bitirildikten sonra yayıncıların kazanç kaybetme olasılığı  yok olur. 

 

Yayıncıların Hilesi (fraud)

Yayıncıların tarafından yapılan hile bazen de söz konusu olabilir. 

 

Hile farklı şekillerde yapılır, cookie stuffing, markaya reklam, teşvik edilmiş trafik, bir satış ortaklığı programı ile işbirliği şartlarının ihlali v.s.

 

Admitad’da daha önce Trafik kalitesi kontrol departmanı vardı, şimdi ise merkezileşmiş kalite kontrol departmanın dikeylerinden biri oldu. Hile tespiti ve kanıtlaması durumunda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebiliriz:

  • Hile yapan yayıncının reklamından elde edilen hedef eylemleri reddedilebilir;
  • Bu yayıncı ile işbirliği tamamen durdurulabilir;
  • Yayıncı blok edilebilir ve kazancı iptal edilebilir.

 

Reklamverenlerin Tarafından Bekletme Süresinin Gecikmesi

Bekletme süresi, bir kullanıcının hedef işlemi gerçekleştirdiği andan itibaren, reklamverene satış ortaklığı ağını bu eylemin durumu (reddedilen veya onaylanan) bilgilendirmek için verilen süredir.

 

Reklamverenler tarafından hedef eylemlerin durumunu zamanında onaylanmasını sağlamak bizim görevimizdir. Yayıncılar ile verimli işbirliğinin anahtarı budur.

 

Admitad Academy’nin verilerine göre, hedef aylemlerin zamanında onaylanması,satış ortaklığı programı seçiminde en önemli faktörlerinden biridir.

 

Zamanında moderasyonun tamamlanması reklamverenin işine gelir, çünkü  hızlı bir şekilde onaylayan hedef eylemlerden kazanmış komisyonu yayıncı,  bu program için yapacağı reklam için harcar.

 

Reklamverenler tarafından yapılan shaving

Hedef eyleminin gerçek durumuyla ilgili bilginin kasıtlı olarak yanlış verilmesi shaving olarak adlandırılır.

Gerçekten gerçekleştirilen ve ödenecek olan hedef eylemi, ödeme yapmamak için “reddedildi” statüsü verilir.

 

Shaving tanımlamak için iki ana yol kullanıyoruz, bunlar testler ve Kayıp Siparişler aracı.

 

Reklamverenin istatistiklerine göre shave

ettiğinden şüpheleniliyorsa, test siparişleri gerçekleştiriyoruz ve test sipariş maliyeti reklamveren tarafından karşılanır.

 

Satış Ortaklığı Programı ile Yayıncıların İşbirliği Moderasyonu Zamanı

Moderasyon zamanı – yayıncının bir satış ortaklığı programıyla işbirliği için başvuruda bulunduğu an ile işbirliğinin onaylanması veya reddedilmesi arasında geçen zaman. 

 

Moderasyon hem reklamverenin Admitad yöneticisi tarafından hem de reklamveren tarafından gerçekleştirilebilir.

 

Bir müşteri ürünü satın almak ve para harcamak amacıyla mağazaya geldiğini düşünelim. Neredeyse aynı amaçla yayıncı satış ortaklığı programına başvuruyor.

Müşteriyi iki hafta bekletirseniz, malları sizden mi veya başka bir mağazadan mı alacağını düşünüyorsunuz? Yayıncı müşteriye benzer, başvurunun dikkate alınmasını bekleyecek mi, yoksa başka bir satış ortaklığı programıyla işbirliğine mi başvuracak?

 

Moderasyon hızı, yayıncı ile reklamveren arasındaki işbirliğinin en önemli 3 faktörü arasında yer alıyor.

 

Kalite kontrol departmanının görevi, moderasyon zamanını mümkün oluncaya kadar düşürmektir.

 

Yayıncılar ve Reklamverenlerin İsteklerine Verilen Yanıtların Kalite Kontrolü

Her ay yayıncılar ve reklamverenlerden gelen sorunları çözmek adına birçok istek (tiket) alıyoruz.

 

Admitad içerisindeki sadece cevap hızını değil, aynı zamanda hizmet kalitesini de ölçüyoruz. Yeni Admitad şübesinin amacı, problem çözme kalitesini artırmaktır.

 

Reklamverenler ve Yayıncılar İçin Admitad Hizmetinin Kalitesi

Admitad kalite kontrol departmanının müdürü Nikolay Burkov`un söylediğine göre ‘Amacımız müşterilerimiz ve ortaklarımızı memnun etmektir, ama departmanın çalışması sürece dahil olanlara görünmez olmalıdır. Böylece müşterilerin ve ortakların tartışmalı sorunlarının sayısı düşecektir.’

Kalite Kontrol Departmanı ile watchteam@admitad.com e-postasına yazıp  iletişime geçebilirsiniz.

İndirim sezonu başlamış. Admitad`tan China Fest ve yayıncılar için bonuslar.
Admitad`ta tracking, Firefox’taki engelleyici ile nasıl çalışır?